ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

                                         ΠΑΣΚΕ ΕΛΤΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ & Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Στα πλαίσια των όσων συμφωνήθηκαν στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΠΟΣΤ, την Δευτέρα 03/04/2017, ανάμεσα στην Διοίκηση, τους εκπροσώπους της ΠΟΣΤ και τους εκπροσώπους των τεσσάρων μεγαλύτερων σωματείων της χώρας στην διανομή και τα οποία επιβεβαιώθηκαν κατά την συνάντηση του Σωματείου με την Διοίκηση την ημέρα της απεργίας στα γραφεία της, αρχίζει ο διάλογος.

Η παράταξή μας σταθερή στις αξίες της θα προσέλθει στο διάλογο καταθέτοντας τις προτάσεις μας, παλεύοντας να διαμορφωθεί ένας τομέας που να απαντά στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς, να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στον πολίτη και να σέβεται τα κεκτημένα του εργαζόμενου.

Καλούμε πρώτα και κύρια την Διοίκηση να έρθει στον διάλογο με μια αναθεωρημένη πρόταση πάνω στον νέο σχεδιασμό της διανομής και ΟΧΙ με αυτό το ΕΚΤΡΩΜΑ που προσπάθησε πρόσφατα να εφαρμόσει μονομερώς και με πραξικοπηματικό τρόπο, το οποίο και απορρίφθηκε από όλους τους εργαζόμενους.

Επίσης καλούμε το Δ.Σ. του Σωματείου να πάρει προτοβουλία προκειμένου να συντονιστούν οι δράσεις όλων μας έτσι ώστε να διαμορφωθεί μια κοινή πρόταση.

Στο πλαίσιο αυτό της κοινής δράσης επαναφέρουμε και την πρότασή μας που καταθέσαμε στην τελευταία Έκτακτη Γενική συνέλευση.

Να υπάρξει διαβούλευση μεταξύ των Ταχυδρόμων σε επίπεδο γραφείου που θα συντονίζουν οι επιτροπές, ώστε να διαμορφωθεί η δική τους πρόταση και κατόπιν σε κοινή συνάντηση όλων των επιτροπών γραφείων και του Δ.Σ. του Σωματείου να διαμορφωθεί το πλαίσιο των προτάσεών μας στη διαβούλευση με την διοίκηση.

Οι ταχυδρόμοι έχουν άποψη και δικαιούνται να την καταθέσουν.  

Η αναδιοργάνωση πρέπει να γίνει σήμερα και με τους δικούς μας όρους. Διαφορετικά θα μας επιβληθεί αύριο !!!

Να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης και αναδιοργάνωσης όλου του Ταχυδρομείου.

Να διαμορφώσουμε ένα σχέδιο διανομής που να στοχεύει στη Ταχυμεταφορά, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στα δέματα – μικροδέματα, στην ενέργεια ……

ΣΗΜΑ ΠΑΣΚΕ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΣΚΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΩΝ

…………………………………………………………………………………………………………

Ακολουθεί η επιστολή της Διοίκησης προς τα συνδικάτα για την έναρξη του διαλόγου.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ