Το Δ.Σ. των ΕΛΤΑ αποφάσισε τη χορήγηση αμοιβής-bonus σε υπαλλήλους ΕΛΤΑ για την προσέλκυση και σύσταση πελατών ηλεκτρικής ενέργειας

 

Για την απόφαση του Δ.Σ. ΕΛΤΑ πατήστε apofasi

Για το παράρτημα αμοιβών-bonus πατήστε  parartima