Ευχόμαστε Το Αναστάσιμο Φως,

     να δείξει το δρόμο για μια πιό Δίκαιη Ζωή

      Και να Φωτίσει το δρόμο της Δημιουργίας

                              στον τόπο μας,

          το δρόμο της ανάπτυξης για τον ΕΛΤΑ.   

   Χ ρ ό ν ι α Π ο λ λ ά,      Κ α λ ή Α ν ά σ τ α σ η!

ΠΑΣΚΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΩΝ ΕΛΤΑ ΑΘΗΝΑΣ & Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ