9 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτή για τα Ταχυδρομεία όλου του κόσμου.

Το 1969 ήταν η χρονιά που καθιερώθηκε το γιορτή και έκτοτε διοργανώνεται κάθε χρόνο στην  ανάδειξη της ίδρυσης της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης   στη Βέρνη της Ελβετίας με σύμβαση που υπογράφηκε στις 9 Οκτωβρίου  1874 .

Αυτή είναι η ευκαιρία για όλα τα μέλη της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης να αναδείξουν τόσο τον ζωτικό ρόλο των ταχυδρομικών υπηρεσιών στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και των επιχειρήσεων όσο και την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των κρατών σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Σήμερα αριθμός 192 Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, μέλη της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, σε όλο τον κόσμο, συνθέτουν ένα δίκτυο 660.000 ταχυδρομικών γραφείων και με ανθρώπινο δυναμικό 5 εκατ. εργαζομένων.

Το πρώτο Ταχυδρομικό Συνέδριο διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Γερμανό Dr. Heinrich von Stephan.

Η ισότητα μεταξύ των μελών, τα ίσα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μικρών και μεγάλων κρατών αποτέλεσαν την βασική αρχή της Ένωσης.

Σκοπός της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης ήταν, μεταξύ άλλων, η δημιουργία μιας παγκόσμιας ταχυδρομικής αγοράς, η οποία θα περιλάμβανε όλες τις χώρες μέλη της ένωσης, την οργάνωση και την από κοινού επίλυση των προβλημάτων που προέκυπταν κατά τη μεταφορά της αλληλογραφίας.

Τα Ταχυδρομικά Ταμεία ήταν ένα από τα 22 ιδρυτικά μέλη της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, καθώς  μεταξύ των αντιπροσώπων του Συνεδρίου συμμετείχαν ο κ. Δημήτριος Μανσόλας, υπουργός Εσωτερικών, κ. Δημήτριος Μανσόλας, και ο Χουγκ Γενικός Σύμβουλος της Ελλάδας στη Γενεύη.

Η σύμβαση της Βέρνης επικυρώθηκε από την Ελλάδα με νόμο τον Απρίλιο του 1875.

Τα Ταχυδρομικά Ταμεία, το μακροβιότερο Ελληνικό Οργανισμό, δραστηριοποιούνται από την ίδρυσή τους, το 1828, συνεχώς σε όλη την ελληνική επικράτεια, προσφέρουν τα μέγιστα στην οικονομική, πολιτιστική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και εξυπηρετούν τις ανάγκες του πολίτη σε κάθε χώρα της χώρας.

Τα ΕΛΤΑ κατέχουν ηγετική θέση στην ελληνική ταχυδρομική αγορά με την μεγαλύτερη πανελλαδική υπηρεσία καθημερινής εξυπηρέτησης, η οποία αποτελείται από 1400 καταστήματα και πρακτορεία και 3500 ταχυδρομικούς διανομείς  και παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν παραμένουν πόλος στρατηγικής και καινοτομίας, κινητήρια δύναμη της οικονομικής δραστηριότητας και ανάπτυξης της χώρας μας . .

Εμείς οι εργαζόμενοι στα Ελληνικά Ταχυδρομεία με τους αγώνες μας, όλα αυτά τα χρόνια, διατηρήσαμε το όρθιο το Ταχυδρομείο και μάθουμε καθημερινά τη μάχη για να υπερασπιστούμε το χαρακτήρα και το ρόλο της μέσα στην κοινωνία, για να προστατεύσουμε το κοινωνικό αγαθό της ταχυδρομικής εξυπηρέτησης, να μην διαρραγεί η σχέση εμπιστοσύνης που στη διαχρονική πορεία μας, έχουμε δημιουργήσει με τον Έλληνα πολίτη.