Υπογράφηκε νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στα ΕΛΤΑ